DỊCH VỤ BẢO VỆ

thông tin liên hệ
Mr. Bùi Đức Trường
Đại diện pháp luật (Giám Đốc)
0972 821 777 - 02716511777

Mr. Đặng Văn Hùng
- 0948 566 879

Mr. Trịnh Thanh Trung
- 0886 711 711

-

Chia sẻ lên:
Chương trình cứu trợ đồng bào Miền Trung gặp lũ lụt

Chương trình cứu trợ đồng bào Miền Trung gặp lũ lụt

Mô tả chi tiết

Các chương trình vì cộng đồng cũng được công ty quan tâm và chú trọng, Công ty hằng năm đều có các chương trình hỗ trợ bà con đồng bào khu vực khó khăn hoặc gặp thiên tai.

Gân đây nhất Bảo Vệ Hoàng Gia đã chủ trì vận động cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt, hỗ trợ khắc phục một phần giúp bà con ổn định cuộc sống.

Đội xe vận chuyển hàng cứu trợ
Đội xe vận chuyển hàng cứu trợ
Đội xe vận chuyển hàng cứu trợ
Đội xe vận chuyển hàng cứu trợ

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Đào tạo và huấn luyện
Đào tạo và huấn luyện
Chương trình hỗ trợ đời sống nhân viên
Chương trình hỗ trợ đời sống nhân viên
Chương trình cứu trợ đồng bào Miền Trung gặp lũ lụt
Chương trình cứu trợ đồng bào Miền Trung...