DỊCH VỤ BẢO VỆ

thông tin liên hệ
Mr. Bùi Đức Trường
Đại diện pháp luật (Giám Đốc)
0972 821 777 - 02716511777

Mr. Đặng Văn Hùng
- 0948 566 879

Mr. Trịnh Thanh Trung
- 0886 711 711

-

Chia sẻ lên:
Chương trình hỗ trợ đời sống nhân viên

Chương trình hỗ trợ đời sống nhân viên

Mô tả chi tiết

Mỗi nhân viên và cán bộ của một đơn vị đều là lòng cốt và thể hiện tình thân của đơn vị đó. Công ty Bảo vệ Hoàng Gia cũng có đội ngũ công ty hùng mạnh, để đoàn kết và khích lệ tinh thần trách nhiệm mỗi cá nhân trong công việc. Chúng tôi luôn quan tâm tới đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ nhân viên, đặc biệt các trường hợp có hoàn cảnh hoặc gặp khó khăn. Công ty luôn kịp thời động viên và hỗ trợ qua các chương trình của công đoàn tới từng nhân viên.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Đào tạo và huấn luyện
Đào tạo và huấn luyện
Chương trình hỗ trợ đời sống nhân viên
Chương trình hỗ trợ đời sống nhân viên
Chương trình cứu trợ đồng bào Miền Trung gặp lũ lụt
Chương trình cứu trợ đồng bào Miền Trung...