DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

thông tin liên hệ
Mr. Bùi Đức Trường
Đại diện pháp luật (Giám Đốc)
0972 821 777 - 02716511777

Mr. Đặng Văn Hùng
- 0948 566 879

Mr. Trịnh Thanh Trung
- 0886 711 711

-

Bảo vệ mục tiêu cố định

Công ty Cổ phần Môi Trường Bình Phước
Công ty Cổ phần Môi Trường Bình Phước
Bảo vệ trường học
Bảo vệ trường học
Bảo vệ Ban Quản Lý KCN Đồng Xoài III
Bảo vệ Ban Quản Lý KCN Đồng Xoài III
Bảo vệ Siêu thị The Gold
Bảo vệ Siêu thị The Gold
Bảo vệ tại tập đoàn JASON
Bảo vệ tại tập đoàn JASON
Bảo vệ thực hiện nhiệm vụ trong mùa dịch
Bảo vệ thực hiện nhiệm vụ trong mùa dịch