DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

thông tin liên hệ
Mr. Bùi Đức Trường
Đại diện pháp luật (Giám Đốc)
0972 821 777 - 02716511777

Mr. Đặng Văn Hùng
- 0948 566 879

Mr. Trịnh Thanh Trung
- 0886 711 711

-

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Bảo vệ mục tiêu cố định

Công ty Cổ phần Môi Trường Bình Phước
Công ty Cổ phần Môi Trường Bình Phước
Bảo vệ trường học
Bảo vệ trường học
Bảo vệ Ban Quản Lý KCN Đồng Xoài III
Bảo vệ Ban Quản Lý KCN Đồng Xoài III
Bảo vệ Siêu thị The Gold
Bảo vệ Siêu thị The Gold

Bảo vệ Doanh nhân, yếu nhân

Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân

Bảo vệ show, event

Bảo vệ show, event
Bảo vệ show, event
Bảo vệ show, event
Bảo vệ show, event
Bảo vệ show, event
Bảo vệ show, event
Bảo vệ show, event
Bảo vệ show, event

Bảo vệ tư gia

Bảo vệ tư gia
Bảo vệ tư gia
Bảo vệ tư gia
Bảo vệ tư gia
Bảo vệ tư gia
Bảo vệ tư gia
Bảo vệ tư gia
Bảo vệ tư gia

Dịch vụ áp tải tiền

Dịch vụ áp tải tiền
Dịch vụ áp tải ti̓...
Dịch vụ áp tải tiền
Dịch vụ áp tải ti̓...
Dịch vụ áp tải tiền
Dịch vụ áp tải ti̓...
Dịch vụ áp tải tiền
Dịch vụ áp tải ti̓...

Dịch vụ Thám tử

Bảo vệ các sự kiện